Programozzunk C#-ban – 5. rész

A sorozat 5. részében a tulajdonságokkal, a tárolókkal és kódunk dokumentálásával foglalkozunk.

Tulajdonságok

A tulajdonságok C# esetén a Getter/Setter metódusokat váltják ki. Úgy kezelhetőek, mint változók, azonban függvények. A tulajdonságok alapvető használatát az alábbi kód mutatja be:

using System;
 
namespace _10_tulajdonsag
{
  public class Tulajdonsag
  {
    private int _ertek;
 
    public int Ertek
    {
      get
      {
        Console.WriteLine("Az erteket lekerdeztek");
        return _ertek;
      }
      set
      {
        _ertek = value;
        Console.WriteLine("Az erteket beallitottak");
      }
    }
  }
 
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Tulajdonsag teszt = new Tulajdonsag();
      teszt.Ertek = 55;
      Console.WriteLine(teszt.Ertek);
    }
  }
}

A tulajdonságok lehetnek anonim tulajdonságok is. Az anonim tulajdonságok akkor jönnek jól, ha a tulajdonságnak nem kell extra kódot futtatnia, vagyis azt szeretnénk, ha úgy viselkedne, mint egy változó.

Változók esetén azonban nem szabályozható a hozzáférés. Az alábbi példakód egy olyan tulajdonság használatát mutatja be anonim és nem anonim  módon, amely csak olvasható.

using System;
 
namespace _11_anonim_tulajdonsag
{
  class NemAnonim
  {
    private int _ertek;
 
    public NemAnonim()
    {
      _ertek = 33;
    }
 
    public int Tulajdonsag
    {
      get
      {
        return _ertek;
      }
    }
  }
 
  public class Anonim
  {
    public int Tulajdonsag
    {
      get;
      private set;
    }
 
    public Anonim()
    {
      Tulajdonsag = 33;
    }
  }
 
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      NemAnonim n = new NemAnonim();
      Anonim a = new Anonim();
      Console.WriteLine(n.Tulajdonsag);
      Console.WriteLine(a.Tulajdonsag);
    }
  }
}

A tulajdonságok között különleges a tömb indexelést lehetővé tévő tulajdonság.  Segítségével olyan tulajdonságot tudunk létrehozni, amely indexelhető. Ennek a használatát mutatja be az alábbi példa:

using System;
 
namespace _12_tomb_indexer
{
  class TombIndexer
  {
    public string this[int i]
    {
      get
      {
        switch (i)
        {
          case 0: return "Nulla";
          case 1: return "Egy";
          case 2: return "Kettő";
          case 3: return "Három";
          case 4: return "Négy";
          case 5: return "Öt";
          case 6: return "Hat";
          default: return "Sok";
        }
      }
    }
  }
 
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      TombIndexer teszt = new TombIndexer();
      for (int i=0; i<7; i++)
      {
        Console.WriteLine(teszt[i]);
      }
    }
  }
}

Kód dokumentálása

C# esetén lehetőségünk van a nyelv beépített szolgáltatásával/elemével arra, hogy a kódunkat megfelelően dokumentáljuk. Erre a /// jel van bevezetve. A /// jel után XML dokumentáció következhet. Visual Studio esetén, ha a létrehozott metódusunkat, osztályunkat, struktúránkat, tulajdonságunk definícióját megelőző sorba 3db / jelet írunk, akkor legenerálja a szükséges XML adattagokat, amiket nekünk csak ki kell töltenünk megfelelően.

Ebből később a Visual Studio intelligens tippeket tud generálni a kód használatáról, valamint a megfelelő eszközzel remek dokumentációs weblapok rakhatóak össze ebből az információból.

A kód dokumentálása azért jó, mert ha elővesszük a régen írt programunkat bővítés, vagy módosítás céljából, akkor könnyebb kitalálni, hogy hogy is működik az adott program. Vagyis a dokumentációnak nem csak nagy projektek esetén van értelme. Mondhatni a kód méretétől függetlenül ajánlott a dokumentálás.

code

Tárolók

Minden érdekes program adatokkal dolgozik, amelyeket valamilyen struktúrában tárolni kell a programunkon belül. Erre szolgálnak a tároló osztályok. Tároló osztályokból alapvetően két típus létezik a .NET rendszeren belül: vannak a nem generikus és a generikus tárolók.

A nem generikus tárolók minden objektumot object típusra vezetnek vissza és ezeket tárolják. Ez a megoldás a .NET 1.0-ban mutatkozott be, korábbi Delphi/Java sémát követve.

A probléma ezzel az, hogy minden egyes használatkor az objektumokat konvertálgatni kell. Ezt szakirodalomban “Boxing and Unboxing”-nak nevezik. Ha rengeteg objektummal dolgozunk, akkor ez a konvertálgatás jelentős mennyiségű erőforrást emészt fel és végeredményben tetűlassú lesz a program futása.

Ezért a .NET 2.0 megalkotásakor a futtatókörnyezetet felkészítették a generikus programozásra. A generikus programozás hasonlít a C++ template rendszeréhez, azonban jóval kifinomultabb.

A generikus programozás alapelve az, hogy típustól függetlenül alkossuk meg az algoritmusainkat és adatszerkezet tárolóinkat. A generikus tárolók sokkal gyorsabbak, mivel nincs “Boxing and Unboxing” probléma.

A nem generikus tárolók a System.Collections névtérben helyezkednek el, míg a generikus változatok a System.Collections.Generics névtérben. A fontosabb beépített tárolók:

 • List<T>
  Lista adatszerkezet. Menet közben bővíthető elemekkel. Az egyes elemekre tömbszerűen, index segítségével hivatkozhatunk, vagy a foreach ciklus segítségével. Bővíteni a listát csak a végén lehet.
 • Dictionary<T, T2>
  Szótár adatszerkezet. T típusú elemekkel indexeljük a T2 típusú elemeket.
 • LinkedList<T>
  Kétirányú láncolt lista. Bővíthető bármelyik pontján.Szekvenciális olvasásban (elejétől a végéig) gyorsabb, mint a List, viszont ha véletlenszerűen kell ugrálni az elemek között, akkor a felépítéséből adódóan siralmasan lassú. Így általánosságban elmondható, hogy a List használata kifizetődőbb, egy-két speciális esetet leszámítva.
 • Queue<T>
  Sor adatszerkezet.
 • Stack<T>
  Verem adatszerkezet.
 • SortedSet<T>
  Automatikusan sorba rendezett Lista szerű adatszerkezet. Minden egyes új elem behelyezésekor vagy elem törlésekor automatikusan sorba rendeződik.
 • SortedDictionary<T, T2>
  T alapján sorba rendezett szótár adatszerkezet. Szintén minden egyes új elem esetén vagy törléskor automatikusan sorba rendeződik.

A tárolók esetén a jelzi a típust. Tehát ha egy szövegek tárolására alkalmas listát szeretnék létrehozni, akkor azt a következőképpen tehetem meg:

List<string> lista = new List<string>();

A tárolók az ICollection felületet valósítják meg, így mindegyik ugyanazokkal a főbb tulajdonságokkal és metódusokkal rendelkezik. Ezek:

 • int Count
  Visszaadja a tárolóban tárolt elemek számát.
 • void Add(T item)
  Elem hozzáadása a tárolóhoz.
 • void Clear()
  Tároló összes elemének törlése.
 • bool Contains(T item):
  Megnézi, hogy a paraméterként megadott objektumot tartalmazza-e a tároló.
 • void CopyTo(T[] array, int arrayIndex):
  A tároló elemeit átmásolja egy tömbbe. A második paraméter a tömbben a kezdő indexet határozza meg.
 • bool Remove(T item)
  Törli a paraméterként megadott elemet a tárolóból. Visszatérési értéke igaz, ha a törlés sikeres volt, hamis, ha nem.

Dictionary tárolóban kulcs tulajdonságnak csak olyan objektumok használhatóak, amelyek a GetHashCode() függvényt megfelelően implementálják (Lásd előző cikk).

Foreach

A foreach ciklus a C# nyelv esetén direkt elemeket tároló objektumokban elemek kiválasztására szolgáló ciklus. Minden olyan objektumon alkalmazható, amely megvalósítja az IEnumerable felületet. A ciklus szintaxisa:

foreach (ciklus_változó in tároló)
{
  //műveletek
}

A ciklus változó típusát célszerű a var kulcsszóval megadni, így a ciklus kód átláthatóbb lesz. Az alábbi példa a List tárolót és a foreach ciklus használatát mutatja be.

using System;
using System.Collections.Generic;
 
namespace _13_tarolok
{
  class Program
  {
    /// <summary>
    /// A Program fő függvénye
    /// </summary>
    /// <param name="args">parancssori argumentumok</param>
    static void Main(string[] args)
    {
      //100db elemnek előfoglalunk helyet, így gyorsabb a működés később
      List<int> lista = new List<int>(100);
      VeletlenElemek(lista);
 
      foreach (var elem in lista)
      {
        Console.WriteLine(elem);
      }
      Console.ReadKey();
    }
 
    /// <summary>
    /// 100Db véletlen számot generál
    /// </summary>
    /// <param name="lista">Egy Lista objektum, amibe az elemek kerülnek</param>
    static void VeletlenElemek(List<int> lista)
    {
      //véletlen számgenerátor
      Random r = new Random();
 
      //100db véletlen szám generálása
      for (int i=0; i<100; i++)
      {
        lista.Add(r.Next());
      }
    }
  }
}

A cikkhez tartozó példakódok a https://github.com/webmaster442/csharppeldak címen szerezhetőek be.